Matti-SUGLASTARE

Matti-pumppukuormain

För Matti-flytgödselvagnar 14 m³ och uppåt

- lastning från båda sidor utan att hoppa av traktorn
- kvalitativ svängenhet
- strimlande skär i pumpen

Teknisk information

- pumpningsdjup 3,8 m
- max kapacitet 10 m³/ min
- hydrauloljebehov 100 l/ min

Standardutrustning

- försinkad lastnindsrör
- tråg
- hydraulmotor OMR 80 eller 100
- styrning från traktorns hydraulik, kräver 4 block från traktorn
- pumpningsrör 200 mm
- skumrör 150 mm
- skumslang 5"

Tilläggsutrustning

- joystick eller knappsatsstyrning
- arbetsbelysning
- hydraulmotor OMT 160
- hydrauliska knivventiler i tömnings- och påfyllningsrör
- hjälpenhet för insugning (standard i 8" lastare)

Matti-pumppukuormain

Matti-pumppukuormain

Matti-pumppukuormain